🔴4AM vs RNG | CDA-FDC Professional Championship – Playoffs | 23 Creative VN

4AM vs RNG|CDA-FDC Professional Championship – Group Stage|23 Creative VN
T ch c: Chinese DOTA2 Professional Association
Tài tr: Chinese DOTA2 Professional Association
Sever: Shanghai
Thi đ u: Online
Khu v c: China
T ng gi i thư ng: 600.000 CNY
Th i gian: 22/10 – 1/11/2020
———————————————–
ng h anh em 23 t i:
https://qr.wescan.vn/23CreativeVN
https://vrdonate.vn/23donate
https://streamlabs.com/23creativevn2
———————————————–
#DOTA 2 #JBO # 23CreativeVN Xem DOTA2 nhi t hơn, truy c p thichdota2. com
———————————————–
Hãy theo dõi các kênh sóng c a gia đình 23 Creative VN t i các đư ng web link sau đây nhé:
– Website: https://23creative.vn
– Fanpage Dota 2: https://www.facebook.com/23creative.vn
– YouTube 23 Creative VN: https://www.metub.net/23creativevn
– YouTube 23 Esports TV: https://www.metub.net/23esportstv
– Group Family: https://www.facebook.com/groups/23creative
———————————————–